Styret

Styret har møte en gang i måneden. Første mandag hver måned, samtidig med fellesøvelsen. Årsmøtet blir arrangert i februar/mars hvert år.

Styreleder

Gunhild Strand Molle

Administrativ ledelse av Kjelsås skoles musikkorps, og sikre at korpset har et godt musikalsk og sosialt tilbud til medlemmene.

 • Sørge for god og sikker drift og utvikling av skolekorpset


906 73 862

Nestleder

Kirsten E. Rakkestad
 • Ansvar for dirigenter til alle korps
 • Ansvar for instruktører til ukentlige spilletimer for alle musikanter


930 94 671

Kasserer

Marianne Irion

Forvalte korpsets økonomi.

 • Føre løpende regnskap
 • Behandle ut og inngående fakturaer
 • Utarbeide årsregnskap, og sørge for at dette er revidert til årsmøte
 • Utarbeide budsjett
 • Medlemskontingenter


975 20 216

Styremedlem og leder for inntektskomiteen

Kjetil Brottveit
 • Utarbeide søknader til offentlige og private støtteordninger
 • Annet arbeid for inntekt til korpset som: Grasrotandel, utleie popcorn- og slushmaskin mm.


920 52 930

Styremedlem og leder for materiellkomiteen

Jens Boldingh Debernard

Komiteens ansvarsområde er vedlikehold og innkjøp av instrumenter, uniformer, notestativ, noter, samt medaljer og medaljerammer.

907 34 640

Styremedlem og leder for korpslederkomiteen

Heidi Brandvold Søbye
 • Sørge for at det er tilstrekkelig med korpsledere til arrangementer.


988 82 961

Styremedlem og leder for arrangementskomiteen

Trude Drægni

Hovedoppgaven for arrangementskomiteen er å planlegge arrangement, booke lokaler, administrere korpsets deltagelse ved stevner (påmelding, løpende kontakt med arrangør, medaljeutdeling etc.)

I tillegg planlegge innkjøp av mat og drikke m.m., stå for forberedelser, praktisk gjennomføring og servering ved konserter, seminarer, høytidsarrangementer og ved ulike møter og treff.

481 35 909

Styremedlem og leder for informasjonskomiteen

Vera Nygaard

Korpsets interne og eksterne kommunikasjon

 • Skrive og distribuere informasjonsmeldinger til korpset basert på avtalte aksjoner i styret
 • Formidle informasjon gjennom korpsets informasjonskanaler (facebook, spond og nettsidene)
 • Ajourhold av medlemslisten
 • Kontakt med presse


971 66 465

Tillitsvalgte fra korpset

Musikantrepresentanter i styre skal ivareta og fremme musikantenes interesser i styret. Medlemmene er valgt fra hovedkorpset, men de skal være representanter for alle korpsene.


Nåværende musikantrepresentanter

Aksel Gulowsen og Emilie Ringvold Bakke