Styret

Styret har møte en gang i måneden. Første mandag hver måned, samtidig med fellesøvelsen. Årsmøtet blir arrangert i februar/mars hvert år.

Styreleder

Ingrid Eriksen

Administrativ ledelse av Kjelsås skoles musikkorps, og sikre at korpset har et godt musikalsk og sosialt tilbud til medlemmene.

 • Sørge for god og sikker drift og utvikling av skolekorpset


915 57 442

Nestleder

Simen Eidhammer Kopperud
 • Ansvar for dirigenter til alle korps
 • Ansvar for instruktører til ukentlige spilletimer for alle musikanter


996 43 536

Kasserer

Mads G. Kristensen

Forvalte korpsets økonomi.

 • Føre løpende regnskap
 • Behandle ut og inngående fakturaer
 • Utarbeide årsregnskap, og sørge for at dette er revidert til årsmøte
 • Utarbeide budsjett
 • Medlemskontingenter


991 00 580

Styremedlem og leder for inntektskomiteen

Oksana Korzyuk
 • Utarbeide søknader til offentlige og private støtteordninger
 • Annet arbeid for inntekt til korpset som: Grasrotandel, utleie popcorn- og slushmaskin mm.


905 84 433

Styremedlem og leder for materiellkomiteen

Øyvind Alsos

Komiteens ansvarsområde er vedlikehold og innkjøp av instrumenter, uniformer, notestativ, noter, samt medaljer og medaljerammer.

990 04 550

Styremedlem og leder for korpslederkomiteen

Birte Løken
 • Sørge for at det er tilstrekkelig med korpsledere til arrangementer.


951 84 557

Styremedlem og leder for arrangementskomiteen

Margret Sævarsdottir

Hovedoppgaven for arrangementskomiteen er å planlegge arrangement, booke lokaler, administrere korpsets deltagelse ved stevner (påmelding, løpende kontakt med arrangør, medaljeutdeling etc.)

I tillegg planlegge innkjøp av mat og drikke m.m., stå for forberedelser, praktisk gjennomføring og servering ved konserter, seminarer, høytidsarrangementer og ved ulike møter og treff.

938 17 116

Styremedlem og leder for informasjonskomiteen

Mari Sandvold

Korpsets interne og eksterne kommunikasjon

 • Skrive og distribuere informasjonsmeldinger til korpset basert på avtalte aksjoner i styret
 • Formidle informasjon gjennom korpsets informasjonskanaler (facebook, spond og nettsidene)
 • Ajourhold av medlemslisten
 • Kontakt med presse


980 58 029

Tillitsvalgte fra korpset

Musikantrepresentanter i styre skal ivareta og fremme musikantenes interesser i styret. Medlemmene er valgt fra hovedkorpset, men de skal være representanter for alle korpsene.


Nåværende musikantrepresentanter

Huge Løvik og Madelen Berg