Ny i korpset

Korpsene

Kjelsås Skoles musikkorps består av hovedkorpset, juniorkorpset og aspirantkorpset.

Dirigent for hovedkorpset er Marius Gjersø og dirigent for aspirant- og juniorkorpset er Kine Marie Ahlsen.

Ambisjonen til korpset er å være med å skape et godt oppvekstmiljø samt å gi musikkglede i bagasjen. Vi er ikke med i konkurranser men holder konserter slik at foreldre, storfamilie og naboer også skal få påfyll i sin bagasje.

Har du lyst til å begynne i korpset?

I juni hvert år holder aspiranter og juniorer en konsert for 2. og 3. klasse elever i Aulaen på Kjelsås skole i skoletiden. De barna som er interessert får mulighet til å skrive seg på liste og foreldre/foresatte vil bli oppringt i etterkant

En mandag i juni arrangeres det instrumentprøving. Det stiller representanter fra hovedkorpset og det er mulighet til å prøvespille ulike instrumenter. Det er også tilstede representater fra styret som tar i mot påmelding og instrumentønsker

Lyst til å spille i korps, men kunne ikke delta på instrumentprøving?

Fyll ut vårt innmeldingsskjema

Instruksjon og øving

Alle korpsene har fellesøvelse hver mandag. Innkalling til fellesøvelse sendes ut i Spond 5 dager i forkant. Mandagsøvelsene er obligatoriske og alle er automatisk påmeldt. Hvis man ikke har anledning å delta, må man gi beskjed om dette i innkallingen i Spond.

I tillegg får musikantene en instruksjontime i uka med instrumentundervisning. I starten av et nytt korpsår tar spillelærer kontakt med barnas foreldre og avtaler tidspunkt for time. Fravær må meldes fra på forhånd til instruktøren.

Så langt det går forsøker spillelærerne å legge timene for aspirantene til AKS-tiden. Ansatte på AKS følger barnet til og fra øvelse. Ta kontakt med AKS for å informere de hvis barnet ditt har spilletime i AKS-tiden.

Det er viktig at barna møter presis til timen med ferdig oppakket instrument, slik at de får best mulig utbytte av tiden. Til fellesøvelsene anbefaler vi at man kommer 15 minutter før øvelsen starter.

Informasjonsdeling og dialog

Spond

Spond blir benyttet til all påmelding til aktiviteter. Spond er en mobil-app som alle må benytte. Informasjon om arrangementene blir også lagt sammen sted.

Lukket facebook-gruppe:

Den lukkede facebook-gruppen er en intern gruppe for musikanter og foresatte hvor man kan stille spørsmål om det man måtte lure på. Enten styret eller andre medlemmer forsøker å svare på alle henvendelser. Her varsles også kommende arragementer og så opprettes det Spond-aktivitet for påmelding og mer detaljert informasjon når den er klar.

KSM-websider (disse sidene)

Informasjon rettet mot de som vurderer å begynne i korpset, eller nettopp har startet.

Åpen facebook-side

Dette er en side som alle som vil kan følge. Her legges info om konserter og loppemarkeder mm.

KSM fanklubb

For familie og venner som elsker Kjesås skoles musikkorps

Publisering av foto

Vi har ofte tatt bilder av musikantene for Facebook og eventuelt andre medier, som en del av markedsføring og intern moro. Kun respektfulle bilder blir brukt, og vi vil unngå å koble navn til bilde. Men dersom det er noen som av ulike grunner IKKE kan fotograferes, gi beskjed til styret om dette.

Foreldrenes bidrag

Kopset er foreldredrevet. For de minste musikantene trengs det noen foreldre som kan være til stede på øvelser og seminarer (korpsledere). I tillegg trengs det noe bidrag fra musikantene og musikantenes foreldre til for eksempel kakebaking og forberedelser til konserter og andre arrangementer.
Arbeidsbeskrivelse for korpsassistenter

To ganger i året (mai og september) arrangeres loppemarked på Kjelsås skole. Arrangementet er viktig for korpsets økonomi, og er samtidig en sosial arena hvor voksne og barn jobber sammen for å lage byens hyggeligste loppemarked. Vi har felles mat når alle lopper er i hus fredag kveld og felles frokost søndag hvor lørdagens resultater leses opp.

Priser

- Spilleavgiften er på 470 kroner per måned.
- Søskenrabatt slik at spilleavgiften er 235 kr per måned fra og med første søsken.
- Korps-kontingent kr 100 per halvår for foreldre og musikanter.

Fra og med høsten 2020 vil spilleavgift faktureres likt vår og høst med 5 mnd hvert semester.

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss i styret på facebook eller styretkjelsaas.net