Faste aktiviteter


En del aktiviteter gjentar seg årlig. En oversikt over disse for høst- og vår semesteret finnes nedenfor. Mer nøyaktig dato for aktiviteten blir opplyst i Spond og på Facebook når det nærmer seg. I tillegg til aktivitetene på denne siden, vil det også være konserter og arrangementer som skjer bare en gang. Disse vil det også bli informert om på Spond og Facebook

Høst

Andre mandag som er en skoledag etter ferien
Instrumentutdeling
Aspirantene
Første mandag som er en skoledag
Oppstart etter ferien
Junior- og hovedkorps.
2-3 uker etter oppstart
Informasjonsmøte for aspirantforeldre
Foreldre til aspirantene
September
Tusenfrydstevne
Landsdekkende korpsstevne på Tusenfryd for alle korpsene. Der vi deltar enten på lørdag eller på søndag. Medaljestevne.
September
Loppemarked
Alle korpsmusikanter med alle foreldre jobber sammen for å lage Oslos hyggeligste loppemarked (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag)
September/oktober
Seminar
Intensiv øvingshelg rettet mot høstens konsert for alle korpsene.
Oktober/november
Konsert
Høstens hovedkonsert. Alle korpsene deltar.
1. advent
Julegrantenning
Hovedkorpset
Desember
Stjernekonsert
Alle korpsene spiller etter tur. Avsluttes med utdeling av årsstjerner, medaljer og andre utmerkelser.

Vår

Første helg i januar
Nyttårsfest
Sosialt for alle korps med foreldre.
Februar
Årsmøte
For alle foreldre i alle korps og musikanter i hovedkorpset.
Starten av mai
Loppemarked
Alle korps med alle foreldre jobber sammen for å lage Oslos hyggeligste loppemarked (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag)
Før 17. mai
Marsjeringseminar
Intensiv øvingskveld rettet mot 17. mai
16. mai
Spiller for barnehager og eldresenter i nærområdet
Junior- og hovedkorps. Musikantene må be om å fri fra skolen.
17. mai
17. mai på Kjelsås skole
Alle korpsene
Juni
Rekrutteringskonsert
Aspirant og juniorkorps
Juni
Instrumentprøving for potensielle aspiranter
Hovedkorps
Rett før skoleavlutning
Sommeravslutning
Alle korpsene med foreldre

Konfirmasjonsspilling

Det er en tradisjon at hovedkorpset stiller i uniform og spiller noen marsjer når en musikant konfirmerer seg.

Familien til konfirmanten avtaler når det passer. Vanligvis skjer spillingen i forbindelse med konfirmasjonsselskapet.

NMF sommerkurs

Norges musikkorpsforbund arrangerer sommerkurs for musikanter på alle nivåer. De går over fem dager og er enten overnattingskurs eller dagkurs.

Korpset sponser deler av avgiften for disse kursene. Informasjon om kursene sendes ut på våren. Sommerkurset gir ny inspirasjon, gode opplevelser, mange nye venner og musikalsk påfyll før neste korpssesong.

NMF Sommerkurs

Tur

Korpset drar vanligvis på tur hvert år. Hver femte år drar vi på litt lenger tur, og de andre årene på litt kortere, innenfor Skandinavia. Vi bestreber at kostnaden skal være lavest mulig. Korpsturene er sammensveisende for musikantene, og gir et minne for livet.