Å være medlem i Kjelsås skoles musikkorps

Korpset er et musikalsk og sosialt engasjerende miljø. Du får lære et instrument, spille og dra på turer.

I korps lærer musikantene å samarbeide på tvers av kjønn og alder, om å skape musikk. Det er et stort aldersspenn gjennom korpset helt fra 2. klasse på barneskolen, til 3. klasse på videregående. Man vokser opp sammen, og dette er med på å skape et trygt og godt miljø.

Kjelsås Skoles musikkorps har for tiden ca 100 medlemmer fordelt på 3 korps: hovedkorpset, juniorkorpset og aspirantkorpset.

Vi kan både spille musikk alene, i små grupper og sammen i det store korpset. Og selv om vi er delt inn i de tre forskjellige nivåene som øver hver for seg, så samarbeider vi mye på tvers, på konserter og andre aktiviteter gjennom året.

Aspirant- og juniorkorpset

Dirigent: Kine Marie Ahlsen

For å få til best mulig oppfølgning av hver enkelt musikant, er det to aspirant-grupper for førsteårsmusikantene. På denne måten blir det tid til å danne gode relasjoner til hver enkelt, samt legge til rette for en undervisning alle kan ta del i.

- Aspirant 1 (AK1) øver hver mandag kl 15:45-16:30
- Aspirant 2 (AK2) øver hver mandag kl 16:45-17:30
- Juniorkorpset (JK) øver hver mandag mellom kl 17:00-19:30
-- JK Slagverk øver mellom 17:00-18:45
-- JK Blåserne øver mellom 18:00-19:30
- I tillegg har alle ukentlige spilletimer.

Hovedkorpset

Dirigent: Marius Gjersø

Hovedkorpset (HK) øver hver mandag i Aulaen på Kjelsås skole kl 18:00-20:00.

Alle deltar på ukentlige fellesøvelser og har en ukentlig spilletime i tillegg. Spilletimene blir lenger hvis 2 musikanter spiller sammen.